Categories
cartografie geologie sherlocken vulkanen

Wanneer een vulkaan geen vulkaan is

In mei 2020 was er het nieuws dat er in Nederland per toeval een 150 miljoen jaar oude vulkaan ontdekt was in de Noordzee: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/09/nederland-ontdekt-vulkaan-van-150-miljoen-jaar-oud-in-de-noordze/. Daarbij werd er gezegd dat er in België geen vulkanen zijn. Onjuist, volgens 2 eminente geologen, en op 11 mei 2020 werd het verhaal wat uitgediept: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/11/er-zijn-wel-vulkanen-in-belgie-kijk-maar-naar-parijs-roubaix/. Lees daar even verder als je interesse hebt in geologie, want het is best wel boeiend.

Een alinea in het artikel trok vooral mijn aandacht:

Van west naar oost slingert er een brede grillige vulkanische gordel onder ons land, van Diksmuide en Oostende over de taalgrens via Halle naar Hoei, Gembloux en Visé en andere Ardense plekken en Duitsland. Als ons land 4 kilometer groter was, dan hadden we warempel een nog bovengronds zichtbare vulkaan: die van Ormont, 4 kilometer over de Belgisch – Duitse grens. Dat is echt een “groentje” want daterend uit de laatste ijstijd. 

Daaronder stond deze foto:

Bron: Wikipedia

Met als bijschrift:

De nog zichtbare vulkaanvorm van Ormont

Zuiderhuis

Oh, cool, zo’n herkenbare vorm, dat moet zeker te zien zijn op Google Maps! Ik ga eens zien of ik die vulkaan kan vinden. Volg met mij mee: ga naar https://www.google.com/maps/place/Ormont,+Germany en zet de terreinlaag aan, zodat je de topografie ziet.

Google Maps

In het noordoosten van Ormont lijken de hoogtelijnen iets te vormen dat met een beetje verbeelding heel misschien een vulkaan zou kunnen zijn. Helaas is er in Duitsland geen Google Street View, dus op die manier kan ik het niet bevestigen.

Maar die hoogtelijnen… ik voel dat er iets niet klopt… dat is een zacht glooiend landschap, en er is geen echt duidelijk afgetekende “berg” zoals op de foto op de VRT-site.

Misschien vind ik op de Duitse Wikipedia (https://www.wikiwand.com/de/Ormont) iets over het plaatsje Ormont? Daar staat deze foto:

Bron: Wikipedia

Euhm, nee, dat landschap komt totaal niet overeen met de foto op de VRT-site.

Ik zoek verder op Google naar Ormont en ik vind iets op mindat.org, een internationale database van mineralen en mijnbouw: https://www.mindat.org/loc-214158.html. Op het kaartje daar staat een mijn genaamd “Goldberg” aangeduid:

Bron: mindat.org

En inderdaad, die mijn is ook goed te zien op Google Maps:

Bron: Google Maps

Er is trouwens geen goud te vinden in de Goldberg mijn, maar wel augiet, biotiet, diopsied, forsteriet, magnetiet, nefelien en sanidien. Voor de kenners: dat zijn allemaal mineralen die in magma te vinden zijn, dus die mijn ligt inderdaad op een vulkaan.

Maar waar komt de foto van de VRT dan wel vandaan? Bij het zoeken op Google naar “Ormont” had ik die foto ook al zien passeren. Ik heb dan Google Reverse Image Search gebruikt, en ik vond direct de bron op Wikipedia, namelijk het was inderdaad Ormont… in de Vogezen in Frankrijk: https://www.wikiwand.com/fr/Ormont_(montagne)!

Dit staat in de metadata van de Franse foto:

 • Genomen op 1 februari 2008 met een Nikon Coolpix S500
 • Op 17 februari 2008 geëxporteerd naar JPEG in Adobe Photoshop Elements 2.0
 • Op 29 februari 2008 toegevoegd aan Wikipedia door user Ji-Elle als eigen werk, en in public domain domain geplaatst
 • Beschrijving: “Robache (Saint-Dié des Vosges, France) au pied du massif de l’Ormont”

Ik kon de exacte locatie van de foto niet vinden, maar als ik op Google Maps 48.3068505N, 6.9732091E neem (Route Forestiere du Paradis, Robache), overschakel naar Street View, en dan pal oostwaarts kijk, dan herken ik de berg, inclusief de antenne op de top. Dat heeft me wel wat meer tijd op Google Maps gekost dan het duurde om deze blogpost te schrijven… 😅

Bron: Google Maps

Op Wikipedia zeggen ze nog het volgende over de Ormont in Robache:

Formée au cœur d’un bassin permien, la partie élevée de la montagne est supportée par des alternances de couches de grès et d’argiles.

Dat wil zeggen, afwisselende lagen van zandsteen en klei. Dus zeker geen vulkaan!

De website van tourisme Lorraine bevestigt ook dat het zandsteen is:
https://www.tourisme-lorraine.fr/a-voir-a-faire/visites/sites-naturels/940001913-massif-de-lormont-saint-die-des-vosges

Le massif de l’Ormont est fait de roche gréseuse et culmine jusqu’à 899 m d’altitude.

Oef zeg, mysterie opgelost! Ik heb een mailtje met mijn bevindingen gestuurd naar de VRT nieuwsombudsman, en enkele dagen later kreeg ik antwoord:

Beste heer Vangasse,

Bedankt voor uw mail aan de nieuwsombudsman. U had een opmerking over een foto in onderstaand artikel: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/11/er-zijn-wel-vulkanen-in-belgie-kijk-maar-naar-parijs-roubaix/

Ik bracht de redactie daarvan op de hoogte, en de foto werd inmiddels aangepast.

De nieuwsombudsman wil u ook danken voor uw kritische opmerking.
Verder wensen wij u de komende dagen veel warmte, solidariteit en een goede gezondheid.

Met vriendelijke groeten,
Ine Verhulst, medewerker van Tim Pauwels
VRT Nieuwsombudsman


Eind goed, al goed! 😀

Categories
sherlocken work

Creating and publishing a NuGet package on Linux

Suppose you have a couple of .dll files that were built on a TeamCity server and you want to bundle them into a NuGet package and publish them on nuget.org, how would you do that if you were a Linux user? Is that even possible??? Let’s find out!

 1. Preparation

  First things first, lets create a clean working environment:

  mkdir -p ~/repos/qa-nugetlinux
  cd qa-nugetlinux
  git init
  gi linux,vagrant >> .gitignore
  git add .gitignore
  git commit -m ".gitignore created by <a href="https://www.gitignore.io/api/linux,vagrant">https://www.gitignore.io/api/linux,vagrant</a>"
  vagrant init --minimal ubuntu/yakkety64
  git add Vagrantfile
  git commit -m "Add Vagrantfile"
  vagrant up --provider virtualbox

  This creates a Vagrant box where I will conduct my experiments. Let’s dive in and make sure that everything is up-to-date inside:

  vagrant ssh
  sudo apt-get update
  sudo apt-get -y dist-upgrade
  sudo apt-get -y autoremove
 2. Installing NuGet

  Now let’s get this party going!

  cd ~/vagrant
  wget <a href="https://dist.nuget.org/win-x86-commandline/latest/nuget.exe">https://dist.nuget.org/win-x86-commandline/latest/nuget.exe</a>
  chmod +x nuget.exe
  ./nuget.exe
  -bash: ./nuget.exe: cannot execute binary file: Exec format error

  Computer says no…
  Why not?

  file nuget.exe
  nuget.exe: PE32 executable (console) Intel 80386 Mono/.Net assembly, for MS Windows

  Oops, silly me. It’s a Mono executable.

  mono nuget.exe
  The program 'mono' is currently not installed. You can install it by typing:
  sudo apt install mono-runtime

  Thank you for that helpful message, Ubuntu!

  sudo apt-get -y install mono-runtime

  16 MiB later, I try again:

  mono nuget.exe
  
  Unhandled Exception:
  System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.Core, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies.
  File name: 'System.Core, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'
   at NuGet.CommandLine.Program.Main (System.String[] args) in :0 
  [ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.Core, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies.
  File name: 'System.Core, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'
   at NuGet.CommandLine.Program.Main (System.String[] args) in :0

  System.Core is missing? OK let’s install that.

  sudo apt-get -y install libmono-system-*

  And try again:

  mono nuget.exe
  Could not load file or assembly or one of its dependencies.

  Sigh. Ok, let’s use a cannon to shoot a mosquito:

  sudo apt-get -y install mono-complete

  Does it work now?

  mono nuget.exe
  NuGet Version: 3.4.4.1321
  usage: NuGet [args] [options] 
  Type 'NuGet help ' for help on a specific command.
  
  Available commands:
  
   add     Adds the given package to a hierarchical source. http sources are not supported. For more info, goto https://docs.nuget.org/consume/command-line-reference#add-command.
  
   config   Gets or sets NuGet config values.
  
   delete   Deletes a package from the server.
  
   help (?)  Displays general help information and help information about other commands.
  
   init    Adds all the packages from the to the hierarchical . http feeds are not supported. For more info, goto https://docs.nuget.org/consume/command-line-reference#init-command.
  
   install   Installs a package using the specified sources. If no sources are specified, all sources defined in the NuGet configuration file are used. If the configuration file specifies no sources, uses the default NuGet feed.
  
   list    Displays a list of packages from a given source. If no sources are specified, all sources defined in %AppData%\NuGet\NuGet.config are used. If NuGet.config specifies no sources, uses the default NuGet feed.
  
   locals   Clears or lists local NuGet resources such as http requests cache, packages cache or machine-wide global packages folder.
  
   pack    Creates a NuGet package based on the specified nuspec or project file.
  
   push    Pushes a package to the server and publishes it.
         NuGet's default configuration is obtained by loading %AppData%\NuGet\NuGet.config, then loading any nuget.config or .nuget\nuget.config starting from root of drive and ending in current directory.
  
   restore   Restores NuGet packages.
  
   setApiKey  Saves an API key for a given server URL. When no URL is provided API key is saved for the NuGet gallery.
  
   sources   Provides the ability to manage list of sources located in %AppData%\NuGet\NuGet.config
  
   spec    Generates a nuspec for a new package. If this command is run in the same folder as a project file (.csproj, .vbproj, .fsproj), it will create a tokenized nuspec file.
  
   update   Update packages to latest available versions. This command also updates NuGet.exe itself.
  
  For more information, visit http://docs.nuget.org/docs/reference/command-line-reference

  And there was much rejoicing (Monty Python And The Holy Grail)

 3. Creating the .nuspec file

  1. Trying the easy way, and failing miserably

   According to some Idiot’s Guide to Creating and Publishing a NuGet package I found, I should be able to create a .nuspec file by running NuGet in the same directory as a .csproj file. Let’s try that:

   cd ~/vagrant/itextcore-dotnet/itext/itext.barcodes/
   mono ~/vagrant/nuget.exe pack itext.barcodes.csproj -verbosity detailed
   Attempting to build package from 'itext.barcodes.csproj'.
   MSBuild auto-detection: using msbuild version '4.0' from '/usr/lib/mono/4.5'. Use option -MSBuildVersion to force nuget to use a specific version of MSBuild.
   System.NotImplementedException: The method or operation is not implemented.
    at (wrapper dynamic-method) System.Object:CallSite.Target (System.Runtime.CompilerServices.Closure,System.Runtime.CompilerServices.CallSite,object)
    at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecuteVoid1[T0] (System.Runtime.CompilerServices.CallSite site, System.Dynamic.T0 arg0) in :0 
    at NuGet.CommandLine.ProjectFactory.ResolveTargetPath () in :0 
    at NuGet.CommandLine.ProjectFactory.BuildProject () in :0 
    at NuGet.CommandLine.ProjectFactory.CreateBuilder (System.String basePath) in :0 
    at NuGet.CommandLine.PackCommand.BuildFromProjectFile (System.String path) in :0 
    at NuGet.CommandLine.PackCommand.BuildPackage (System.String path) in :0 
    at NuGet.CommandLine.PackCommand.ExecuteCommand () in :0 
    at NuGet.CommandLine.Command.ExecuteCommandAsync () in :0 
    at NuGet.CommandLine.Command.Execute () in :0 
    at NuGet.CommandLine.Program.MainCore (System.String workingDirectory, System.String[] args) in :0

   That seems like a big ball of NOPE to me… According to this GitHub comment from a NuGet member, this is to be expected.

  2. Hand Crank the .nuspec File

   So it’s going to be the hard way.

   <TO BE CONTINUED>
   This blog post was a draft, and I decided to publish whatever I had already, and if anyone is ever interested, I may or may not finish it. ¯\_(ツ)_/¯