Skip to content

May 2013

yellow and white smoke during night time

Software version control visualiseren met Gource

Soms stuit ik op software die zo leuk of interessant is, dat ik er direct een git hook voor zou willen schrijven en toepassen op alle softwareprojecten waar ik bij betrokken ben. Gource is daar een voorbeeld van. Softwareprojecten worden weergegeven door Gource als een geanimeerde boom, met de root directory van het project in het centrum. Mappen verschijnen als takken en bestanden als bladeren. Je ziet ontwikkelaars werken aan de boom wanneer ze hebben bijgedragen aan het project. Ik heb Gource al gebruikt op git en svn repositories, maar mercurial en cvs zijn ook mogelijk.

*insert movie*

In principe zou je Gource moeten draaien op een grafische desktop, en dan kan je met een desktop recording tool opnemen. Maar het is ook mogelijk om Gource op een virtual framebuffer te draaien, en de output daarvan naar ffmpeg te sturen, dat dan encoding doet naar een videobestand.

Ik gebruik daarvoor dit script:

#!/bin/bash -ex
xvfb-run -a -s "-screen 0 1280x720x24" gource --seconds-per-day 1 --auto-skip-seconds 1 --file-idle-time 0 --max-file-lag 1 --key -1280x720 -r 30 -o - | pv -cW | ffmpeg -loglevel warning -y -b:v 3000K -r 30 -f image2pipe -vcodec ppm -i - -vcodec libx264 -preset ultrafast -pix_fmt yuv420p -crf 1 -threads 0 -bf 0 ../${PWD##*/}.mov

Dit zou je bijvoorbeeld kunnen draaien via een cron job, of iedere keer wanneer een release getagd wordt. Sounds cool, huh?

Maar heeft dit nu ook praktisch nut? Jawel! Door Gource te gebruiken op het werk, hebben we de checkin-stijl van 2 verschillende contractors kunnen vergelijken. De ene deden 1 keer om de 2 weken een massale checkin, waardoor het leek alsof het scherm explodeerde wanneer je het met Gource bekeek. De anderen deden continu kleine checkins. Ik denk dat ik niet moet uitleggen welke van de 2 wij het liefst mee samenwerken?

1 Mei: het Nationaal Congres van de Sovjetunie zingt

1 Mei is de dag waarop deze blog traditioneel op licht ironische wijze rood kleurt. Ik ga dan in de archieven van YouTube op zoek naar een uitvoering van de Internationale. Dit jaar een uitvoering van Nationaal Congres van de Sovjetunie, uit 1978. In volle koude oorlog, dus. Het valt me vooral op hoe je de jonge mensen uit volle overtuiging ziet zingen, terwijl de oudere generaals vol stickers medailles gewoon maar wat mee lippen.