Skip to content
vintage brown crt tv on parquet wood flooring

VRT plukt foto’s van Twitter zonder toestemming

Begin september was ik bij een familielid op bezoek in het AZ Nikolaas. Dat weekend waren de Vredefeesten bezig in Sint-Niklaas, waarbij er tientallen warmeluchtballons opstijgen van op de Grote Markt. Een spectaculair schouwspel, waar jaarlijks tienduizenden kijklustigen op afkomen.
Van op de vijfde verdieping van AZ Nikolaas had ik een mooi uitzicht over de stad en de voorbij vliegende ballons. Ik heb de panoramafunctie van mijn Nexus 4 gebruikt en de foto op Twitter geplaatst:


Op de foto zie je een vleugel van het gebouw van AZ Nikolaas, en ik kreeg ook een bezorgde reactie van @mariegoos.
Een tijdje later werd mijn foto ook integraal geretweet door de officiele twitteraccount van @stadsintniklaas. Fijn.

De volgende dag kreeg ik van een kennis bericht dat mijn foto gebruikt werd op de VRT website deredactie.be. Ik ben even gaan zoeken (met Google Image Search) en effectief, de foto staat bij 2 artikels:

Ik ben daar eigenlijk niet zo gelukkig mee. OK, mijn naam staat er wel bij, maar moet dat nu echt, VRT? Is dit het gevolg van de opgelegde besparingen? 92.000 mensen kwamen naar de Vredefeesten, zaten daar echt geen professionele fotografen bij? Die mensen moeten ook het beleg op hun boterham verdienen! Ik ben maar een amateur die een beetje met zijn smartphone zat te prutsen, en ik vind het zelf niet eens een mooie foto.

Ik heb mijn licht eens opgestoken bij bevriende fotografen (dankjewel Monica en Evy) en ik heb de SOFAM-tarieven geraadpleegd. Blijkbaar kan ik 110.30 euro vragen per gebruik van een foto, + 200% schadevergoeding wegens geen toestemming gevraagd of gegeven, + 200% schadevergoeding wegens schending van de integriteit (want ze hebben een stuk weggeknipt, waardoor de context van het AZ Nikolaas verloren ging).
Dat komt dus in totaal op 1103 euro.

En NEEN, het is niet omdat iets op Twitter, Facebook, Instagram of soortgelijken staat, dat je het zomaar mag gebruiken. Volgens de regeltjes van Twitter mag je een tweet maar overnemen als het een embedded tweet is, zoals mijn tweet hierboven. Dus de integrale tweet, inclusief de context. Niet een stukje van de tweet, zoals een (deel van een) foto.

Ik heb een onkostennota verstuurd naar de VRT. Het bedrag dat ze me gaan betalen (if any), ga ik integraal doorstorten naar het Fonds Pascal Decroos voor Onderzoeksjournalistiek.

EDIT: deze blogpost is nog geen half uur gepubliceerd en ik zie in Google Analytics dat er al een referral is van contactbeheer.vrt.be. Ze hebben het dus gezien.

brown and black merrell hiking shoes

Dodentocht – A touch of Rose #doto14

Dodentocht 2014
A Touch of Rose

Op vrijdag 8 augustus 2014 stap ik de 100 km Dodentocht te Bornem ten voordele van het Psychosociaal Oncologisch Welzijnscentrum ‘A touch of Rose’.

De aangeboden zorg in ‘A touch of Rose’ betekent een belangrijke aanvulling op de klassieke medische therapie van een patiënt met kanker. De patiënt en zijn of haar familie, kunnen hier extra kracht uit putten om de strijd met de ziekte ten volle aan te gaan of zo goed mogelijk verder te leven met de gevolgen ervan.

De werking van ‘A touch of Rose’ wordt niet gesubsidieerd of financieel gesteund door andere organisaties. Deze extra zorg kan dus enkel maar haalbaar blijven door middel van ondersteuning door giften of acties.

Een tocht van 100 km is niet niks, maar voor het goede doel kan een mens net dat “tikkeltje meer”.
Daarom zoek ik sponsors die mij per gestapte kilometer willen steunen of een vrije bijdrage willen schenken voor dit goede doel. Wil ook jij mijn sponsor zijn?

Aarzel niet en stort je gift:

 • op het rekeningnummer van ‘A touch of Rose’
  IBAN BE56 0016 4511 9188
  BIC GEBABEBB
 • op de projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting
  IBAN BE 10 0000 0000 0404
  BIC BPOTBEB1
  met vermelding van de volgende gestructureerde mededeling 128/2513/00150.
 • Opgepast: indien je een fiscaal attest wenst, moet de storting steeds via de Koning Boudewijnstichting verlopen!
 • Vergeet je naam en de vermelding ‘Dodentocht 2014’ + de naam van de moedige stapper die je steunt niet ! (Amedee Van Gasse, dus 🙂 )

Ik hou je op de hoogte van mijn afgelegde kilometers en de totale opbrengst van de Dodentocht ten voordele van ‘A touch of Rose’!

Vanwege ‘A touch of Rose’ en mezelf Dank-je-wel!

Voor meer info: zie www.atouchofrose.be


Mijn startnummer: 1647. Je kan me live volgen via de tracking op http://tracking2.dodentocht.be/Default.aspx?s=1647, of je kan me komen aanmoedigen langs het parcours!

black internal hdd on black surface

How big is a clean install of Ubuntu Jammy Jellyfish (22.04)?

Because curiosity killed the cat, not because it’s useful! 😀

Start with a clean install in a virtual machine

I start with a simple Vagrantfile:

Vagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "ubuntu/jammy64"
 config.vm.provision "ansible" do |ansible|
  ansible.playbook = "playbook.yml"
 end
end

This Ansible playbook updates all packages to the latest version and removes unused packages.

- name: Update all packages to the latest version
 hosts: all
 remote_user: ubuntu
 become: yes

 tasks:

 - name: Update apt cache
  apt:
   update_cache: yes
   cache_valid_time: 3600
   force_apt_get: yes

 - name: Upgrade all apt packages
  apt:
   force_apt_get: yes
   upgrade: dist

 - name: Check if a reboot is needed for Ubuntu boxes
  register: reboot_required_file
  stat: path=/var/run/reboot-required get_md5=no

 - name: Reboot the Ubuntu box
  reboot:
   msg: "Reboot initiated by Ansible due to kernel updates"
   connect_timeout: 5
   reboot_timeout: 300
   pre_reboot_delay: 0
   post_reboot_delay: 30
   test_command: uptime
  when: reboot_required_file.stat.exists

 - name: Remove unused packages
  apt:
   autoremove: yes
   purge: yes
   force_apt_get: yes

Then bring up the virtual machine with vagrant up --provision.

Get the installation size

I ssh into the box (vagrant ssh) and run a couple of commands to get some numbers.

Number of installed packages:

$ dpkg-query --show | wc --lines
592

Size of the installed packages:

$ dpkg-query --show --showformat '${Installed-size}\n' | awk '{s+=$1*1024} END {print s}' | numfmt --to=iec-i --format='%.2fB'
1.14GiB

I need to multiply the package size with 1024 because dpkg-query outputs size in kilobytes.

Total size:

$ sudo du --summarize --human-readable --one-file-system /
1.9G	/

Get the installation size using Ansible

Of course, I can also add this to my Ansible playbook, and then I don’t have to ssh into the virtual machine.

 - name: Get the number of installed packages
  shell: dpkg-query --show | wc --lines
  register: package_count
  changed_when: false
  failed_when: false
 - debug: msg="{{ package_count.stdout }}"

 - name: Get the size of installed packages
  shell: >
   dpkg-query --show --showformat '${Installed-size}\n' 
   | awk '{s+=$1*1024} END {print s}' 
   | numfmt --to=iec-i --format='%.2fB'
  register: package_size
  changed_when: false
  failed_when: false
 - debug: msg="{{ package_size.stdout }}"

 - name: Get the disk size with du
  shell: >
   du --summarize --one-file-system /
   | numfmt --to=iec-i --format='%.2fB'
  register: du_used
  changed_when: false
  failed_when: false
 - debug: msg="{{ du_used.stdout }}"

The output is then:

TASK [Get the number of installed packages] ************************************
ok: [default]

TASK [debug] *******************************************************************
ok: [default] => {
  "msg": "592"
}

TASK [Get the size of installed packages] **************************************
ok: [default]

TASK [debug] *******************************************************************
ok: [default] => {
  "msg": "1.14GiB"
}

TASK [Get the disk size with du] ***********************************************
ok: [default]

TASK [debug] *******************************************************************
ok: [default] => {
  "msg": "1.82MiB /"
}
technology computer desktop programming

screenshots van de framebuffer

Soms moet ne mens al eens iets speciaals doen, zoals het nemen van een screenshot op een toestel dat wel Linux draait, maar geen X. Oink? Volgens StackExchange zou ik fbgrab of fbdump moeten gebruiken, maar dat is in dit concrete geval niet mogelijk because reasons.

In dit concrete geval is er een toepassing die rechtstreeks naar de framebuffer beelden stuurt. Bon, alles is een file onder Linux, dus ik ging eens piepen wat er dan eigenlijk in dat framebuffer device zat:


$ cp /dev/fb0 /tmp/framebuffer.data
$ head -c 64 /tmp/framebuffer.data
kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�

IEKS!!!
Alhoewel…
Tiens, dat zag er verdacht regelmatig uit, telkens in groepjes van 4 bytes. “k” heeft ASCII waarde 107, of 6B hexadecimaal, en #6B6B6B is een grijstint. Ik had voorlopig nog geen enkel idee wat die “�” betekende, maar ik wist dat ik iets op het spoor was!

Ik heb framebuffer.data dan gekopieerd naar een pc met daarop Gimp. (referentie naar Contact invoegen)